ក្រុមការងារត្រួតពិនឹត្យគុណភាព

0
ក្រុមការងារត្រួតពិនឹត្យគុណភាព ធ្វើការពិនឹត្យយ៉ាងលម្អឹតតាមស្តង់ដារអន្តជាតិ , លទ្ធផលដែលឆ្លកាត់ការពិនឹត្យច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវពីក្រុមការងារ DN Truth អតិថិជនមានទំនុក្ខចិត្តខ្ពស់។

ឥវ៉ាន់ទើបចូលថ្មីៗឈុតគ្រែគេងគ្រប់ម៉ូតនិងម៉ូឌែល

0
ឥវ៉ាន់ទើបចូលថ្មីៗឈុតគ្រែគេងគ្រប់ម៉ូតនិងម៉ូឌែល ដែលមានការធានាគុណភាព តំលៃ ប្តល់នូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេហ្តក្រុង និងមានទាំងការតំឡើងជូន 🏰ទីតាំងសិត្ថនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ2011 ក្បែរឧទ្យានចំការព្រីង ☎️ពត៍មានលំអិត 012/098356686

ទូខោអាវបែបទំទើប

0
ទូខោអាវបែបទំទើប, ទូប្រភេទឈើកិនល្អលេខមួយ ដែលមានទំហំ 2m ជំរៅ 50cm កំពស់ 2.1m ធានាគុណភាព តំលៃសមរម្យ មានសេវាដឹកជញ្ជូននឹង តំឡើងជូនឥតគិតថ្លៃ 🏠ទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2011 នៅក្បែររម្មនីយដ្ឋានចំការព្រីង ☎️ ពត៍មានលំអិត 012/098 356686

ការស្ថាបនាកែរលម្អរ អាគារ DN Truth

0
ការស្ថាបនាកែរលម្អរ អាគារ DN Truth ក្រុមការងារខាង សំណង់ និង ក្រុមការងាររៀបជណ្តើរយន្ត

ផលឹតផលពូកប្រេន BAYASHI ម៉ាក AUDDI

0
ផលឹតផលពូកប្រេន BAYASHI ម៉ាក AUDDI ស្តង់ដារបស់ប្រទេសជប៉ុន មានខ្នាត 1ម2 ដល់ 1ម8 ងម្លៃសមរម្យ បូករួមជាមួយការធានាច្បាស់លាស់

ការងារបូកក្នុងបន្ទប់ទឹក និងបន្ទប់គេង

0
ការងារបូកក្នុងបន្ទប់ទឹក និងបន្ទប់គេង ត្រូវបានបញ្ចប់រួលរាល់ សម្រាប់អាគារជាន់ទី 5 , ក្រុមការងារជាងបានប្រមូលក្តារកុំប្លាកេទៅកាន់ជាន់ក្រោមរួចរាល់ដើម្បីសុវត្ថភាព

ការងាររៀបចំឆ្អឹងឆ្នឹម និងសសរ

0
ការងាររៀបចំឆ្អឹងឆ្នឹម និងសសរ ដើម្បីត្រៀមប្រក់ដំបូល, ដំបូលប៉ឹត 2កាច់ និងដំបូល គក 1កាច់ ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់

ការងារទរទឹងប្រវែងសរុប78មែត្រ

0
ការងារទរទឹងប្រវែងសរុប78មែត្រ ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយក្រុមការងារជាងរបស់ DN Truth , ការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែង ដើម្បីពិនិត្យពីលំហូរទឹកក៏បានសម្រេច ហើយជោគជ័យ

ក្រុមការងារដំឡើងខ្សែររន្ទះបានបញ្ចប់រួចរាល់

0
ក្រុមការងារដំឡើងខ្សែររន្ទះបានបញ្ចប់រួចរាល់ នៅការដាក់បណ្តោះអាសន្ននៃទីតាំងខ្សែរន្ទះ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន DN Truth  

សកម្មភាពក្រុមការងារ កំពុងត្រៀមរៀបចំពូក AUDDI , JAPAN Standard.

0
សកម្មភាពក្រុមការងារ កំពុងត្រៀមរៀបចំពូក AUDDI , JAPAN Standard.
4,497FansLike

Recent Posts